Adam Osiński

Strażak-ratownik,
Ratownik medyczny,
Koordynator wewnętrznych szkoleń medycznych.