Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd OSP GRS Łódź-Jędrzejów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP odbędzie się w dniu 25 lutego 2018 roku o godz. 15 – I termin, o godz. 16 – II termin, w siedzibie OSP GRS Łódź-Jędrzejów przy ul. Tomaszowskiej 85.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności
 5. Sprawozdanie finansowe
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
 8. Dyskusja
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
 11. Zmiana Statutu OSP
 12. Uzupełnienie składu Zarządu OSP
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie zebrania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *