Mateusz Leśkiewicz

Zastępca Naczelnika OSP GRS Łódź-Jędrzejów
Strażak-ratownik,
pilot BSP,
planista.