KIM JESTEŚMY

Jesteśmy ratownikami Grupy Poszukiwawczej działającej w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej. Prowadzimy działania ratownicze przy użyciu specjalnie wyszkolonych psów posiadających certyfikat Państwowej Straży Pożarnej. Szukamy osób zaginionych w terenie otwartym oraz osób zaginionych pod gruzami na skutek katastrof budowlanych.
Miłość do zwierząt i pasja ratowania zrzeszają w naszej grupie ludzi otwartych, pełnych energii i pasji, gotowych poświęcać swój wolny czas na niesienie pomocy innym. Poza akcjami ratowniczymi prowadzimy szereg akcji edukacyjnych w szkołach, przedszkolach oraz bierzemy udział w różnych imprezach charytatywnych. Ze służbami publicznymi oraz innymi organizacjami i fundacjami współpracujemy również w zakresie działań prewencyjnych m. in. zabezpieczamy imprezy masowe, współpracujemy ze służbą ochrony zdrowia, PSP, Policją, Strażą Miejską.

Żeby być w gotowości bojowej oraz nieść pomoc najlepiej jak tylko potrafimy, szkolimy się z zakresu taktyk poszukiwawczych, niesienia kwalifikowanej pierwszej pomocy, systemów nawigacji i łączności. Działalność i profesjonalizm Grupy zostały docenione i  w 2013r. zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Wszystkie nasze działania ratownicze oraz edukacyjne mają charakter społeczny. Nie pobieramy opłat za udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

img_6842a