Bogdan Wiśniewski

Strażak-Ratownik, przewodnik psa.
Trener psów ratowniczych w OSP GRS Łódź-Jędrzejów.