Jakub Nagielski

Wiceprezes OSP GRS Łódź-Jędrzejów,
Strażak-Ratownik, planista.