Amigo

Beagle,
ur. 05.05.2006r.
Przewodnik: Katarzyna Janik
Pies bierze udział w zajęciach edukacyjnych