Bogdan Wiśniewski

Trener psów ratowniczych w OSP GRS Łódź-Jędrzejów,
Strażak-ratownik, przewodnik psa.