Huba

Australian Cattle Dog,
ur. 04.11.2012r.
Przewodnik: Dariusz Lewicki
Zespół posiada zdany egzamin
I klasy terenowego psa ratowniczego
Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodnik: Agnieszka Brończyk
Zespół posiada zdany egzamin
I klasy terenowego psa ratowniczego
i I klasy gruzowiskowego psa ratowniczego
Państwowej Straży Pożarnej.