Jakub Nagielski

Wiceprezes OSP GRS Łódź-Jędrzejów
Strażak-ratownik, planista.