Marek Kapka

Członek Zarządu OSP GRS Łódź-Jędrzejów
Strażak-ratownik,
Ratownik medyczny.