OrBIt

Welsh corgi cardigan,
ur. 23.01.2015r.
Przewodnik: Dariusz Lewicki
Przewodnik: Agnieszka Brończyk
Zespół posiada zdany egzamin
I klasy terenowego psa ratowniczego
Państwowej Straży Pożarnej.