Patrycja Kapka

Strażak-ratownik,
Ratownik medyczny.