Śp. Piotr Kowalczyk

Współzałożyciel Grupy Poszukiwawczej,
W-ce prezes OSP,
Dowódca grupy,
Strażak-ratownik,
Przewodnik psa.