Przemysław Celebański

Gospodarz OSP GRS Łódź-Jędrzejów
Strażak-ratownik, przewodnik psa.

Pies: Tango
Pies przygotowywany do szkolenia ratowniczego.