Witold Wawrzyniak

Strażak-ratownik,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.