C&C partners

Firma C&C Partners przekazała nam fundusze, które przeznaczyliśmy na modernizację stanowiska planistycznego. Za przekazane pieniądze kupiliśmy nowy monitor, który będzie towarzyszył nam podczas wszystkich akcji poszukiwawczych. Dziękujemy za wsparcie.