Wideorejestratory24.pl

Dzięki uprzejmości Wideorejestratory24 nasza grupa wzbogaciła się o: kamerę sportową do rejestrowania naszych działań w terenie, wideorejestrator do Crafftera, Karty pamięci do urządzeń oraz uchwyt na klatkę piersiową do kamery sportowej. Sprzęt posłuży nam do szkolenia i ćwiczeń. Dziękujemy.