Władze OSP GRS Łódź

Zarząd

Prezes: Zbigniew Zgierski
Wiceprezes: Kazimierz Szlendak,
Wiceprezes: Jakub Nagielski

Naczelnik: Dariusz Lewicki
Z-ca Naczelnika: Marek Kapka
Sekretarz: Anna Leśkiewicz
Skarbnik: Iwona Wróbel
Gospodarz: Przemysław Celebański
Członek: Krzysztof Kręc

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Witold Wawrzyniak
Członek: Krzysztof Gliszczyński
Członek: Piotr Maciaszek