Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Zarząd OSP GRS Łódź-Jędrzejów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP odbędzie się w dniu 27 czerwca 2021 roku o godz. 12:00 – I termin, o godz. 13:00 – II termin, w siedzibie OSP GRS Łódź-Jędrzejów przy ul. Tomaszowskiej 85. W związku z sytuacją epidemiczną będzie możliwość udziału w zebraniu on-line. Członkowie chcący wziąć udział w zebraniu w formie zdalnej prosimy o szybkie zgłoszenie na adres: sekretariat@ratownicy.org, nie później jednak niż na tydzień przed datą zebrania.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdania finansowe
6. Sprawozdanie finansowe z OPP
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy
10. Wybór nowych władz OSP
a) Zarządu OSP
b) Komisji Rewizyjnej
Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP
Po przerwie dalszy ciąg wyborów:
c) Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP, d) Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
11. Dyskusja
12. Wolne wnioski
13. Przyjęcie planu działalności, planu finansowego, uchwał i wniosków
14. Zakończenie zebrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *