Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 2024

Zarząd OSP GRS Łódź-Jędrzejów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP za 2023r. odbędzie się w dniu 9 marca 2024 roku o godz. 15 – I termin, o godz. 15:30 – II termin, w siedzibie OSP GRS Łódź-Jędrzejów przy ul. Tomaszowskiej 85. Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
8. Dyskusja
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie zebrania Obecność druhów i druhen czynnych obowiązkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *