Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd OSP GRS Łódź-Jędrzejów zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP odbędzie się w dniu 25 lutego 2018 roku o godz. 15 – I termin, o godz. 16 – II termin, w siedzibie OSP GRS Łódź-Jędrzejów przy ul. Tomaszowskiej 85.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności
 5. Sprawozdanie finansowe
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
 8. Dyskusja
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
 11. Zmiana Statutu OSP
 12. Uzupełnienie składu Zarządu OSP
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie zebrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *